Tryskové tkací stroje

Vyvíjíme a dodáváme elektroniku, programové vybavení a pohony pro moderní tryskové tkací stroje. Pro řízení těchto strojů používáme naše řídicí a vizualizační systémy.

Pro přehledné sledování a snadné zadávání technologických parametrů tkaní jsou použity operátorské panely s dotykovými obrazovkami.

Řídicí systém

Řídicí systém je tvořen rozvaděčem, jehož jádrem je procesorová jednotka PU02b s několika rozšiřujícími deskami vstupů a výstupů. Počet a typ desek závisí na konfiguraci stroje. V různých konfiguracích jsou zastoupeny desky XmAio01, XmPga02, XmDio01, XmDo01 a XmDi01.

Vstupy a výstupy jsou z procesorové jednotky vedeny na moduly upravující signály do podoby vhodné pro řízení a snímání příslušných částí stroje (pnemuatické ventily, brzdy, indukční snímače, světelné závory, signalizační světla, tlačítka). Pro tyto účely používáme tranzistrorové moduly AmT02-04, moduly s LED AmL03 či analogové zesilovače MAmp01b.

Součástí rozvaděče řídicího systému jsou frekvenční měniče, kterými řídíme, dle typu stroje, několik synchronních či asynchronních motorů stroje. S měniči komunikujeme pomocí sběrnice CAN.

Některé stroje jsou vybaveny krokovými motory, které řídíme moduly MSM01c.

Rychlou programovatelnou deskou XmPga02 generujeme přesné trajektorie pohonů (vytváříme elektronické vačky) příp. snímáme resolverové snímače - bezkontaktní snímače absolutní polohy.

Řídicí systémy lze pomocí linky RS-485 (MCom485b) nebo Ethernetu připojit k informačnímu systému pro sběr a vyhodnocování výrobních dat.

Vizualizační systém

Každý jednotlivý stroj je vybaven 15'' barevným operátorským panelem (PU01b + OP15), na kterém je možné sledovat výrobní proces tkaní a nastavovat veškeré parametry stroje.

Blokové schema řídicího systému