XmAio01 - Modul analogových vstupů a výstupů

XmAio01 - Modul analogových vstupů a výstupů

 • připojení na rozhraní XBus řídicího systému
 • adresní prostor 8 byte
 • 8 galvanicky izolovaných analogových vstupů
  • rychlý SAR 16 bit AD převodník s 8 vstupy
  • nastavitelný rozsah každého vstupu 5V, 10V, ±5V, ±10V, 20mA
  • nastavitelný filtr na každém vstupu
 • 8 galvanicky izolovaných analogových výstupů
  • galvanická izolace výstupu
  • 12 bit DA převodník s 8 výstupy
  • nastavitelný rozsah každého výstupu 5V, 10V, ±5V, ±10V
 • přerušení od analogových vstupů a výstupů


Popis

Modul XmAio01 je modulem 8 analogových vstupů a výstupů, určeným pro použití v aplikacích, kde je třeba měřit nebo generovat analogové signály.

Vstupy i výstupy modulu jsou galvanicky oddělené, rozsahy lze nastavovat u každého vstupu i výstupu samostatně.

Modul se připojuje se na rozhraní XBus řídicího systému ConTeK.

Technické parametry

 • Napájení: 5V ze sběrnice XBus
 • Spotřeba: 0,5A při nezatížených analogových výstupech
 • Pracovní teplota: 0-70°C
 • Připojení
  • Sběrnice: ConTeK XBus, 34 pin
  • Adresace: nastavitelná v rozsahu 00h-78h po krocích 8 byte
  • Přerušení: vstupy i výstupy společně IRQB
 • Analogové vstupy (AIN0 - AIN7)
  • Počet: 8
  • Rozlišení: 16 bit
  • Rozsah: nastavitelný individuálně pro každý vstup pomocí 3 propojek
   • 0V až +5V
   • 0V až +10V
   • -5V až +5V
   • -10V až +10V
  • Filtrace: nastavitelná samostatně pro každý vstup
  • Rychlost převodu: 40ksps
 • Analogové výstupy (AOUT0 - AOUT7)
  • Počet: 8
  • Rozlišení: 12 bit
   • 0V až 10V
   • -5V až +5V
   • -10V až +10V
  • Rychlost převodu: 70ksps
  • Zatížení: všechny výstupy celkem max. 70mA, jeden výstup max. 20mA