XmPga02 - Modul programovatelných vstupů a výstupů

XmPga02 - Modul programovatelných vstupů a výstupů

 • nahrazuje modul XmPga01
 • připojení na rozhraní XBus řídicího systému
 • adresní prostor 16 bajtů
 • 16 digitálních vstupů
  • nastavitelná úroveň vstupního napětí pro čtveřice signálů (5V, 24V)
 • 32 digitálních výstupů
  • 16 výstupů TTL
  • 16 výstupů TTL, 0-5V PWM nebo s tranzistorovými spínači
 • oscilátor pro buzení resolverů
  • nastavitelná frekvence 2, 5, 10, 20kHz
 • až 4 resolverové vstupy
  • rozlišení 12 bit
  • inkrementální i absolutní mód
  • nastavitelná citlivost vstupů
 • obsluha všech vstupů a výstupů FPGA obvodem
  • variabilní funkce, dáno návrhem obsahu FPGA
  • 14976 bajtů RAM pro obecné použití
  • základní hodinový kmitočet 20MHz
  • 2x PLL (násobení, dělení, fázový posuv)


Popis

XmPga02 je modul určená pro aplikace, kde je potřeba pracovat s rotačními nebo lineárními resolvery nebo zvláštním způsobem obsluhovat digitální vstupy/výstupy nebo analogové výstupy. Modulem lze např. realizovat rychlé řízení krokových motorů s MSM01c, generování sekvencí digitálních signálů, přesné měření frekvence nebo střídy digitálního signálu, čítače impulsů apod.

Ve spojení se servopohony je modul vhodný pro vytváření vzájemně synchronizovaných elektronických vaček v jejich nejsložitějších podobách.

Modul se připojuje na rozhraní XBus řídicího systému ConTeK.

Základem modulu je programovatelné pole FPGA Altera, které zajišťuje obsluhu všech digitálních vstupů, výstupů a dekodérů resolverů. Funkce FPGA je dána konfiguračním souborem, který je nahráván z řídicí jednotky prostřednictvím sběrnice XBus.

Resolverové vstupy umožňují připojení a obsluhu až 4 rotačních nebo lineárních resolverů. Vstupy jsou tvořeny zesilovačem s nastavitelným zesílením, které se provádí výměnou odporových sítí osazených v patici. Zesílení se nastavuje vždy pro 2 vstupy společně. Nestejnoměrnost vstupních signálů lze kompenzovat odporovými trimry.

Buzení všech resolverů zajišťuje jeden společný sinusový oscilátor s nastavitelnou frekvencí.

Digitální vstupy jsou tvořeny odporovými T-články, které umožňují nastavení úrovně vstupního signálu. Nastavení úrovně se provádí výměnou odporové sítě osazené v patici, která je společná vždy pro čtveřici signálů.

Digitální výstupy jsou tvořeny budiči TTL. Až 16 výstupů může být osazeno tranzistorovými spínači nebo RC filtry pro generování analogového napětí 0-5V pomocí PWM.

Technické parametry

 • Napájení: 5V ze sběrnice XBus
 • Spotřeba: 220mA (bez resolverů)
 • Pracovní teplota: 0-70°C
 • Připojení
  • Sběrnice: ConTeK XBus, 34 pin
  • Adresace: nastavitelná v rozsahu 00h-F0h po krocích 16 bajtů
  • Přerušení: IRQB
  • Rychlost: dle projektu FPGA
 • Digitální vstupy
  • Počet: 16
  • Vstupní napětí: nastavitelné ve skupinách po 4 vstupech, 24V nebo 5V
  • Úroveň L: max. 8V pro 24V rozsah, 1,6V pro 5V rozsah
  • Úroveň H: min. 16V pro 24V rozsah, 3,3V pro 5V rozsah
 • Digitální výstupy TTL
  • Počet: 16
  • Výstupní napětí: 5V
  • Úroveň L: max. 0,33V při 6mA
  • Úroveň H: min. 3,7V při -6mA
  • Frekvence: dle projektu FPGA
 • Digitální výstupy TTL/tranzistorový spínač/analog 0-5V
  • Typ: tranzistorový spínač
   • Počet: 8 nebo 16
   • Výstupní napětí: max. 35V
   • Výstupní proud: max. 100mA
   • Úbytek napětí: 1,5V
   • Frekvence: max. 100kHz
  • Typ: TTL
   • Počet: 1-16
   • Výstupní napětí: 5V
   • Úroveň L: max. 0,33V při 6mA
   • Úroveň H: min. 3,7V při -6mA
   • Frekvence: dle projektu FPGA
  • Typ: Analogový výstup 0-5V
   • Počet: 1-16
   • Výstupní napětí: 0-5V
   • Rozlišení: dle projektu FPGA
   • Frekvence: dle projektu FPGA
 • Resolverové vstupy
  • Počet: 0-4
  • Buzení: napěťové 2,2Vef
  • Frekvence buzení: 2, 5, 10, 20kHz
  • Vstupní napětí: 2Vef, nastavitelné
  • Rychlost: max. 500 ot/s