Služby

Automatizace, regulace a řízení

 • technologických procesů, výrobních linek, strojů, zařízení a přístrojů
 • specifikace, návrh, výroba, odzkoušení, servis, garance

Rekonstrukce a modernizace

 • výroby, výrobních linek, strojů, zařízení
 • návrh, rekonstrukce, odzkoušení, servis, garance

Návrh a dodávky pohonové techniky

 • elektronické vačky, regulátory pohonů, měniče-motory-převodovky
 • pohony synchronní a asynchronní, rotační a lineární, střídavé a stejnosměrné
 • návrh, výpočty, realizace, garance

Sledování, vyhodnocování a řízení průběhů procesů

 • výrobních linek
 • strojů
 • zařízení
 • přístrojů

Dodávky

 • řídící elektroniky
 • programového vybavení
 • el.rozvaděčů
 • pohonů

Vývoj a výroba technického a programového vybavení

 • vývoj a výroba elektroniky, řídících a vizualizačních jednotek (HW)
  • - jednočipové procesory AVR, ARM7, ARM9
  • - průmyslová PC
 • vývoj systémového a aplikačního programového vybavení (SW)
  • - operační systémy reálného času
  • - vizualizační systémy
  • - Windows XP Embedded
  • - Linux