Skací stroje

Skací stroje slouží ke skaní vláken - tvorbě levotočivých nebo pravotočivých zákrutů na vláknech. Stroje obvykle obsahují okolo desítkami nezávislých pracovních míst, v nichž se zpracovávané vlákno převíjí z předlohy na vřeteno a pomocí prstence se na něm vytváří zákruty.

Skací stroje VGT10

Skací stroje VGT10 vyrábí a dodává firma Volkmann|Saurer. Stroje jsou určeny především pro zpracování skelných vláken. Každé z 96, 108 nebo 120 pracovních míst obsahuje nezávislý motor odvíjecího koše nebo podavače a nezávislý motor navíjecího vřetene. Pracovní místa jsou rozdělena do sekcí po 12 stanovištích.

Firma ConTeK navrhla celou elektroniku a pohonovou část stroje, zároveň je i dodavatelem těchto částí.

Vzhledem k rozsáhlosti stroje, je každá sekce lokálně řízena malým řídicím systémem CtBrd01. Jednotlivé systémy sekcí jsou propojeny komunikační linkou s hlavním řídicím systémem. Hlavní řídicí systém stroje je tvořen procesorovou jednotkou PU02b a operátorským panelem OP15.