Firma ConTeK je dodavatelem elektroniky, řídicích systémů a pohonů pro různé typy úpravárenských a výrobních linek.

Dodáváme řízení jak pro nově vyráběné linky, tak provádíme i kompletní rekonstrukce a modernizace stávajících linek. Při rekonstrukcích měníme zejména řídící systémy a algoritmy řízení, doplňujeme tenzometrické snímače síly a dle požadavků měníme zastaralé pohony za nové. Při rekonstrukcích zároveň zvyšujeme i provozní a užitné vlastnosti linek.

Nejčastěji jsme rekonstruovali úpravárenské linky na výrobu tapet a perlinkových tkanin. Linky jsou určeny ke zpracovávání tkaniny ze skelného vlákna a provádí se na nich následující technologické operace: odvíjení tkaniny, nanášení apretace, sušení apretace v infrazóně a v sušící peci, rozřezávání a ořezávání krajů tkaniny (viz kamerové systémy) a závěrečné navíjení upravené tkaniny.

Modernizace řešení spočívala v celkové úpravě elektroinstalace linky a v nahrazení stávajícího řídicího systému a další elektroniky naším řídicím systémem včetně vizualizačních systémů OP15 umístěných na obou koncích linky.

Řídicí systém

Řídicí systém PU02b je vybaven rozšiřujícími deskami XmAio01, XmDio01, XmDo01 a XmDi01. Komunikace mezi operátorskými panely a řídicím systémem je řešena pomocí dvou linek RS-485 (MCom485b).

Algoritmy řídicího systému mimo jiné provádějí:

  • Řízení rychlosti všech deseti motorů linky, tak aby v určité fázi technologického zpracování bylo dodrženo přesné napětí tkaniny (snímané 12 tenzometrickými snímači). Motory jsou řízeny frekvenčními měniči, se kterými řídicí systém komunikuje pomocí sběrnice CAN.
  • Řízení teploty v sušící peci pomocí čtyřech PID regulátorů ovládajících čtyři proporcionální ventily přístupu páry pro jednotlivé sekce sušící pece.
  • Řízení naplňování a vyprazdňování zásobníků tkaniny umožňujících výměnu prázdného odvíjejícího se válu za plný, resp. výměnu navinutého válu na konci linky za prázdný bez nutnosti zastavení linky.

Vizualizační systém

Dva operátorské panely OP15 umožňují pohodlně nastavovat veškeré parametry linky, vizualizovat aktuální stav všech ovládaných prvků linky a zároveň v servisním režimu provádět diagnostiku celého zařízení.