Řídicí systémy firmy ConTeK mohou být vybaveny přídavnými moduly, které dokáží přijímat a zpracovávat signál z kamer nebo jiných zařízení vybavených video výstupem. Díky tomu jsme schopni digitalizovat a vyhodnocovat obrazové informace z různých technologických procesů a na jejich základě řídit chod daných výrobních operací.

Zařízení pro ořez tkaniny

Zařízení pro ořez tkaniny je jednou z aplikací, kde je zpracovávána obrazová informace. Zařízení slouží k průběžnému sledování a přesnému rozřezávání tkaniny mezi předem určenými osnovními nitěmi. První tato zařízení byla nainstalována na úpravárenských linkách na výrobu skelných tapet v závodě společností Saint-Gobain Vertex, a.s. v Moravském Krumlově.

Zpracovávaná tkanina je na třech místech kontinuálně snímána kamerami. Signály z kamer jsou digitalizovány a z nich je přesně určena poloha nití. Algoritmy řídicího systému vyhodnocují jejich polohu a podle potřeby upravují polohu nožů poháněných krokovými motory, tak aby nedošlo k porušení osnovních nití a tím ke snížení výsledné kvality tapety.

Řídicí systém je tvořen řídicí jednotkou PU02b a zobrazovací jednotkou OP15. Výstupy videokamer jsou připojeny k desce XmVid02, kde je videosignál předzpracováván FPGA obvodem. Krokové motory jsou řízeny třemi moduly MSM01c.

Blokové schema řídicího systému