XBUS - Rozšiřující sběrnice

 • TTL úrovně signálů
 • zajišťuje napájení připojených desek
 • šířka datové sběrnice 8 bitů
 • šířka adresní sběrnice 8 bitů
 • přenosová rychlost max. 4 MB/sec
 • 2 přerušení
  • možnost vícenásobného sdílení přerušení
 • jednoduchá identifikace připojených desek
 • propojování plochým vodičem 34 žilPopis

Rozšiřující sběrnice XBus je 8 bitová TTL sběrnice, umožňující rozšiřování řídicího systému o další modulů vstupů a výstupů. Maximální počet desek připojitelných na sběrnici je 16.

Sběrnice implementuje mechanismy pro vícenásobné sdílení přerušení a jednoduchou identifikaci připojených desek. Základní rozhraní všech desek je identické.

Rozložení desek v adresním prostoru je definováno kombinací 4 propojek. Připojované moduly mohou zabírat v adresním prostoru 8 nebo 16 bajtů. Moduly s velikostí adresního prostoru 8 bajtů mají nastavitelnou počáteční adresu v rozsahu 00h-78h, moduly s velikostí adresního prostoru 16 bajtů v rozsahu 00h-F0h.

Adresní prostor je obsazován postupně vždy od adresy 00h.

Technické parametry

 • Napájení: 5 VDC, z procesorové jednotky
 • Počet připojitelných desek: max. 16
 • Zatížení: všechny modulu max. 2 A
 • Šířka datové sběrnice: 8 bitů
 • Šířka adresní sběrnice: 8 bitů
 • Přerušení: 2, s možností sdílení
 • Přenosová rychlost: max. 4 MB/sec
 • Konektor: 34 pin, propojení plochým vodičem