NV220 - navíječ velkonábalu

Navíječe velkonábalů jsou přídavná zařízení k tkacím strojům, která umožňují bez přerušení navinout vyráběnou tkaninu v délce až několika kilometrů.

Navíječe vyvíjíme a vyrábíme ve spolupráci s firmou CEDIMA Meziměstí s.r.o.

Navíječe velkonábalů NV 220 jsou moderní stroje umožňující jemnou a šetrnou manipulaci s navíjenou tkaninou. Jsou vhodné k použití jak pro běžné textilie, tak pro náročné aplikace navíjení - tkaniny z umělých a skelných vláken.

NV220C řídí rychlost navíjení na takové hodnotě, která udržuje napnutí tkaniny na programově definované síle. Řídicí systém využívá informace o napnutí tkaniny z tenzometrických snímačů a ovládá asynchronní pohony pomocí frekvenčních měničů. Napnutí tkaniny může být naprogramováno až v deseti krocích, tzn. že uživatel může zadat různou napínací sílu pro jednotlivé etapy návinu.

Navíječe NV220C pracují s novými propracovanými algoritmy, které zajišťují přesnou regulaci napnutí tkaniny, aniž by docházelo k jejímu poškozování jak v průběhu navíjení, tak v době rozběhu a zastavení. Navíječe lze napojit na centrální sběr dat, sledovat velikost návinu a vypnout tkací stroj při dosažení požadované délky návinu.