MSM01 – Modul řízení krokových motorů

MSM01 – Modul řízení krokových motorů

 • pro 2 fázové motory s nízkým odporem a indukčností
 • ovládání digitálními signály STEP, DIR, MICRO, ENABLE
 • samostatně volitelná úroveň ovládacích signálů 5 V nebo 24 V
 • široký rozsah napájení řídicí části 18–30 VDC
 • napájení výkonové části až 80 VDC
 • PWM řízení proudu vinutími motoru
 • nastavitelná velikost proudu 0,9–5 A nebo 1,8–10 A
 • možnost snížení proudu zastaveného motoru
 • mikrokrokování 4 nebo 16
 • možnost přepínání mikrokrokování za chodu


Popis

MSm01 je jednotka určená pro řízení 2 fázového krokového motoru s nízkým odporem a indukčností.

Ovládání jednotky se provádí 4 digitálními signály:

 • STEP – změna log. úrovně provede 1 mikrokrok ve směru podle signálu DIR
 • DIR – určuje směr otáčení motoru (v závislosti na zapojení sledu fází motoru)
 • MICRO – funkce signálu je volitelná propojkou
  • 1) Přepíná mikrokrokování 4/16 za chodu motoru
  • 2) Snížení proudu motoru na 1/2 (mikrokrokování nastaveno propojkou)
 • ENABLE – povolení výkonových členů jednotky

Úrovně řídicích signálů jsou volitelné samostatně propojkou pro každý řídicí signál, buď 24 V nebo 5 V.

Jednotka obsahuje 2 PWM proudové regulátory, které řídí okamžitou velikost proudu vinutími motoru. Max. velikost proudu je nastavitelná propojkami v 6 úrovních v rozsahu 0,9–5 A nebo 1,8–10 A. V režimu snižování proudu je velikost proudu 1/2 z nastavené hodnoty, umožňující např. snižování výkonu zastaveného motoru.

Technické parametry

Řídicí část:

 • Napájení: 18–30 VDC
 • Spotřeba: max. 100 mA při 12 V, 30 mA při 30 V
 • Ovládání: 4 dvoustavové řídicí signály (STEP, DIR, MICRO, ENABLE)
 • Úrovně řídicích signálů:
  • Úroveň L: max. 8 V při 24V úrovni, max. 1,6 V při 5V úrovni
  • Úroveň H: min. 16 V při 24V úrovni, min. 3,3 V při 5V úrovni
  • Vstupní proud pro úroveň H: max. 6 mA
 • Mikrokrokování: přepínatelné 4/16
 • Proud motoru:
  • 1,8 A, 2,5 A, 3,75 A, 5 A, 7,5 A, 10 A při 10A rozsahu
  • 0,9 A, 1,25 A, 1,8 A, 2,5 A, 3,75 A, 5 A při 5A rozsahu
 • Frekvence řídicích signálů: max. 30 kHz

Výkonová část

 • Napájení: max. 80 VDC
 • Zatížitelnost: závislá na velikosti napětí výkonové části, na nastaveném proudem do motoru a okolní teplotě. Při vyšším zatížení potřeba dodatečného chlazení.

Dokumentace

Uživatelská příručka MSM01